• Ấn phẩm Shopping kỳ 11 năm 2017

  Giới thiệu "Shopping"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lục

 • Ấn phẩm Nguồn địa ốc kỳ 11 năm 2017

  Giới thiệu "Nguồn địa ốc"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lục

 • Ấn phẩm Thời trang và Sức khỏe kỳ 8 năm 2017

  Giới thiệu "Thời trang sức khỏe"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lục

 • Cẩm nang Ẩm thực và Tiệc kỳ 11 năm 2017

  Giới thiệu "Ẩm thực & Tiệc"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lục

 • Ấn phẩm 4 Mùa và Khuyến mãi kỳ 8 năm 2017

  Giới thiệu "4 Mùa & Khuyến mãi"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lục

 • Family Recipe

  Giới thiệu "Tạp chí khác"

  HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TẠP CHÍ UNIMEDIA

  ✔ Hơn 500 điểm đặt kệ cố định tại TPHCM như Vivo City, Lotte Mart Q.7, Coop Mart, BigC...

  ✔ Hơn 2000 tòa cao ốc, văn phòng, sàn giao dịch do đơn vị Trường Phát cùng Unimedia phối hợp phát hành.

  ✔ Hơn 500 khách hàng là Giám Đốc, Quản Lý Cấp cao, Chủ Doanh Nghiệp được hệ thống phát hành Unimedia gởi tặng tạp chí mỗi tháng.

  ✔ Hệ thống Taxi Mai Linh, Vina Taxi và các triển lãm quốc tế, sự kiện nổi bật do Unimedia bảo trợ truyền thông (Vietbuild, Viethome, Vietfood,...)

  ✔ Update tạp chí Online tại www.alan.vn.

  Mục lụcCopyright© unimedia. All right Reserved.

Số ĐKKD: 0313444645 do Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp ngày 17/09/2015

Chịu trách nhiệm: Ông Trịnh Chánh Dân.