Giao hàng

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Thông thường www.alan.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 3-10 ngày làm việc (tùy sản phẩm) kể từ khi www.alan.vn xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

- Nhân viên www.alan.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

- Số lượng đơn hàng của www.alan.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

- Đối tác cung cấp hàng cho www.alan.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.

- Đối tác vận chuyển hàng hóa cho www.alan.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

Về phí vận chuyển, www.alan.vn miễn phí cho khách hàng thanh toán trực tuyến, tính phí khi khách hàng chọn phương thức thanh toán COD, theo bảng phí như sau:

Cơ cấu tính phí:

5%  trong Sài Gòn

10% ngoài Sài Gòn

Cho đơn hàng dưới 4,999,999 VND

 

4% trong Sài Gòn

9% ngoài Sài Gòn

Cho đơn hàng từ 5,000,000VND đến 14,999,999 VND

 

4% trong Sài Gòn

8% ngoài Sài Gòn

Cho đơn hàng từ 15,000,000VND đến 29,999,999 VND

 

3,5% trong Sài Gòn

7% ngoài Sài Gòn

Cho đơn hàng từ 30,000,000VND đến 49,999,999 VND

 

3% trong Sài Gòn

6% ngoài Sài Gòn

Cho đơn hàng trên 50,000,000VND

0
Alan.vn back to top